Kunstakademiets Arkitektskole

Fagleder: Jakob Brandtberg Knudsen

Kunstakademiets Arkitektskole uddanner arkitekter, der er blandt de mest efterspurgte i verden. Udgangspunktet for uddannelsen er, at arkitektur ikke blot handler om formgivning, men at det er en særlig form for refleksion og praksis, der kan ændre verden og vores virkelighedsopfattelse. Arkitekten er en intellektuel, der gennem formgivning af det byggede miljø skaber nye rumlige og sanseligt interessante løsninger til hele samfundet.

Uddannelsen understøttes af praksis, forskning og ikke mindst af kunstnerisk udvikling. Med problemorienteret undervisning som omdrejningspunkt styrkes de studerendes akademiske, kunstneriske og professionelle kompetencer.

Forskning og kunstnerisk udvikling betragtes også i deres egen ret som arkitektfaglige refleksionsformer, der inviterer omverdenen til at tænke og handle anderledes.

Vi tager del i verden omkring os
Udviklingen af denne arkitektfaglige refleksion sker i det konkrete møde med verden. Vi forholder os i den forbindelse til en række af de store forandringer i samfundet:

  • Vi forholder os til bæredygtighed og klimatilpasning ved at se på det som andet og mere end en teknologisk udfordring. Vi inddrager sociale, økonomiske, æstetiske og kulturelle dimensioner, mm. i undersøgelser og løsninger. Og vi kigger på tværs af vidensområder, brancher og værdikæder.

  • Vi forholder os til vidensamfundet ved at insistere på, at viden antager mange former. Vi integrerer videnskabelige, kunstneriske og praksisrettede tilgange i undervisningen. Forskning og kunstnerisk udvikling har meget høj prioritet og vi har fokus på formidling, både i form af udstillinger og artikler.

  • Vi forholder os til samfundets øgede kompleksitet ved at give vores studerende en bred, holistisk bacheloruddannelse og lære dem om fordybelse og specialisering i mere profilerede kandidatforløb, der retter sig mod et bredt arbejdsmarked.

  • Vi forholder os til udfordringerne i velfærdssamfundet ved at undersøge, hvordan det sociale engagement, som har præget dansk arkitektur i efterkrigstiden, kan udvikles i forhold til en nutidig kontekst. På dette punkt trækker vi på Kunstakademiets særlige tradition for at uddanne kunstnerisk begavede arkitekter, der bygger for hele samfundet – også for almindelige mennesker.

  • Vi forholder os til globaliseringen ved at give vores studerende internationale erfaringer (praktik, udenlandsstudier, udenlandske medstuderende og -undervisere, opgaver, der handler om udenlandske problemstillinger, mm.) og ved at give dem et større kendskab til vores regionale særkender, så vi kan byde ind med noget særligt i en globaliseret verden. Til disse særkender hører ikke mindst evnen til at kombinere et højt kunstnerisk ambitionsniveau med interessen for en hverdagskultur.

  • Vi forholder os til digitaliseringen ved at give de studerende kompetencer i forhold til arkitektens analoge og digitale arbejdsredskaber og repræsentationsformer – og vi skaber en bevidsthed hos dem om, redskabernes indflydelse på resultatet.

  • Arkitektuddannelsen har studieprogrammer på Institut for Bygningskunst og kultur, Institut for Bygningskunst, by og landskab, Institut for Bygningskunst og teknologi og Institut for Bygningskunst og design. 

ID: 200

Nyeste forskning

Bygningen som landskab

Publikation: FormidlingBidrag til bog/antologi

Bæredygtighed i danske almene boliger: - Med er brugerfokus

Publikation: ForskningPh.d.-afhandling

About Appreciation and Care

Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til udstilling

Architectural fragments: (arbejdstitel)

Publikation: Forskning - peer reviewKonferenceabstrakt til konference

Antal publikationer fordelt på år

Ingen data tilgængelig

Publikationer per art fordelt på år

Ingen data tilgængelig

Antal publikationer per sprog

Ingen data tilgængelig