Institut for Konservering

Institutleder: Mikkel Scharff
Institutkoordinator: Christina Lund

Konservatorskolen uddanner konservatorer og udfører forskning, der bidrager til bevarelse af kultur- og naturarven. Gennem forskning og samarbejde med konserveringsuddannelser og konserveringsinstitutioner styrker og synliggør vi faget nationalt og internationalt. Vi arbejder målrettet på at være en dynamisk medspiller ved bevaringen af den globale kulturarv. Konservering er som kirurgi; teoretisk viden kombineret med konkret håndværk. 

Konservatorskolen indgår som 1 af KADK’s 7 institutter og kaldes derfor også Institut for Konservering. 

Institut for Konservering er etableret i den nye faglige struktur for KADK, der består af syv institutter. Instituttet er identisk med Konservatorskolen, der således både har status af skole og institut. Konservatorskolens leder Mikkel Scharff indtager derfor en dobbeltrolle som fagleder og institutleder og deltager i KADK's ledelse på begge niveauer.

Formålet med den nye faglige struktur har været at kigge på tværs af skolerne og styrke de faglige miljøer på tværs, hvilket bl.a. har ført til oprettelsen af et nyt fælles institut for arkitektskolen og Designskolen. Konservatorskolen har derimod haft en organisatorisk størrelse og et afgrænset fagområde, der ikke gjorde det oplagt at dele Konservatorskolen op i flere institutter. Samtidig var Konservatorskolens studiestruktur allerede tilrettelagt i forløb der ligner de nye studieprogrammer, som de seks andre institutter skyder igang den 1. september 2014. Det nye institut har derfor ikke oplevet en stor forandring i overgangen til den nye fælles faglige struktur.

Læs mere på instituttets hjemmeside.

ID: 49041726

Nyeste forskning

Farvel til Københavns Farvehandel

Publikation: FormidlingTidsskriftartikel

The Assessment of Natural Pigmentation in Archaeological Wool

Publikation: Forskning - peer reviewKonferencebidrag i proceedings

Partikelforurening fra levende lys i kirkerum

Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

Antal publikationer fordelt på år

Ingen data tilgængelig

Publikationer per art fordelt på år

Ingen data tilgængelig

Antal publikationer per sprog

Ingen data tilgængelig