Kunstakademiets Designskole

Fagleder: Tine Kjølsen

Kunstakademiets Designskole ønsker at være en globalt ledende designskole og talent-hub, hvor danske designtraditioner udvikles og udbredes med fokus på høj faglighed og bæredygtighed.

Vi uddanner hvert år en bred vifte af designkandidater og producerer ny viden til det internationale samfund. Vores kandidater udvikler viden og metoder til at arbejde med kunstneriske eksperimenter, forskningsmæssig nyudvikling og til at bidrage til samfundet gennem samarbejder med erhvervslivet.

Vi tager del i verden omkring os Vi ønsker at spille en ledende rolle i forhold til udviklingen af Danmark som et designsamfund, hvor designkompetencer anvendes bredt i både det offentlige og det private. Vi ønsker også at bidrage til verden omkring os med engagement, kritisk refleksion, analyse og såvel produkt –som servicedesign.

Kunstakademiets Designskoles strategi Kunstakademiets Designskole vil udvikle sin ledende position inden for designuddannelse, forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed gennem et dynamisk, integreret uddannelses- og forskningsmiljø centreret omkring ”state of art” værksteder, designfagligt ledende miljøer, internationalt orienterede forskergrupper og nære erhvervsrelationer.

Designskolen kandidater skal være kendt for deres særlige kombination af akademiske, kunstneriske og praksisnære tilgange til formgivning og procesfacilitering. Færdighederne opøves gennem problemorienterede projekter og en bred vifte af designmetoder. Designskolen ønsker, over de kommende år, at styrke det kunstneriske og formgivningsmæssige fundament i uddannelsen. Det vil blandt andet ske gennem mere styrede studieforløb, som frisætter de studerendes kreativitet og kunstneriske sensibilitet. Samtidig styrkes kandidaternes tværfaglige kompetencer.

Designuddannelsen har studieprogrammer på Institut for Visuelt Design, Institut for Produktdesign og Institut for Bygningskunst og Design.

 

ID: 203

Nyeste forskning

Design, Research, and Feminism(s)': at DRS 2018

Publikation: ForskningAndet bidrag

Forming Welfare

Publikation: Forskning - peer reviewAntologi

The Arts of Failure: Jack Halberstam in Conversation with Jesper Juul Moderated by Bonnie Ruberg

Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

The Aesthetics of the Aesthetics of the Aesthetics of Video Games

Publikation: Forskning - peer reviewKonferenceabstrakt til konference

Antal publikationer fordelt på år

Ingen data tilgængelig

Publikationer per art fordelt på år

Ingen data tilgængelig

Antal publikationer per sprog

Ingen data tilgængelig