Søg i hele KADK

  • Center for Designforskning, DKDS

Center for Designforskning, DKDS

Ophørt. 31/12/2012.


CENTER FOR DESIGNFORSKNING
på arkitekt- og designskolerne

Centerchef: Dorthe Mejlhede

Formål
Center for Designforskning har til formål at styrke forskningen inden for design i Danmark generelt og specielt at bidrage til opbygningen af et stærkt designforskningsmiljø på tværs af arkitekt- og designskolerne. Forskningsmiljøet skal blandt andet skabe grundlag for udviklingen af den forskningsbaserede undervisning ved designuddannelserne under Kulturministeriet.

Erhvervssamarbejde
Center for Designforskning skal indgå i et aktivt samspil med erhvervslivet. Målet er dels at stille resultaterne af designforskningen til rådighed for danske virksomheder, dels i samarbejde med virksomhederne at skabe ny, direkte anvendelig viden. Således skal centret styrke udvekslingen af viden om designforskning og facilitere afdækningen af potentielle samarbejdsflader mellem forskere, skoler og virksomheder, såvel nationalt som internationalt.

Aktiviteter
Center for Designforskning har som formål at:

  • samle og formidle viden om designforskningen på de deltagende skoler
  • koordinere igangværende forskning og støtte initering af nye forskningsprojekter både på de enkelte skoler og ved samarbejde på tværs af skolerne og med virksomheder
  • støtte forskningsmiljøer, der gennem aktivt forskningsarbejde giver deltagende forskere mulighed for at kvalificere sig til adjunkt- og lektorstillinger i en universitær stillingsstruktur
  • etablere samarbejde med andre forskningsinstitutioner i ind- og udland samt opbygge netværk og konsortier inden for designforskningsområdet
  • arrangere faglige seminarer, konferencer, dialogmøder og lignende
  • medvirke til at øge den eksterne finansiering til centrets aktiviteter
  • vejlede forskerstuderende
  • udvikle og drive masteruddannelse i design.

Baggrund
Center for Designforskning blev etableret i 2003 på baggrund af en evaluering af Kulturministeriets designuddannelser i 2000, der anbefalede en styrkelse af designforskningen på arkitekt- og designskolerne. Som paraplyorganisation for skolernes designforskning skal Center for Designforskning skabe netværk på tværs af skolerne, til andre institutioner og til erhvervslivet.

Universitær status
Arkitektskolerne udbyder som universitetsinstitutioner forskningsbaserede bachelor- og kandidatuddannelser inden for arkitektur og design. Center for Designforskning skal bistå skolerne i indsatsen for at styrke forskningen inden for designområdet, som fundament for den forskningsbaserede undervisning.
Designskolerne arbejder ved at opbygge stærke forskningsmiljøer hen imod en universitær status og dermed mulighed for at uddanne bachelorer og kandidater på linje med arkitektskolerne. Center for Designforskning bidrager til denne proces blandt andet ved at koordinere designforskningens udvikling, formidle forskningens resultater og igangsætte nye forskningsprojekter.

Forskningsevaluering
I 2010 skal designforskningen ved arkitekt- og designskolerne evalueres. Evalueringen skal vise, om designskolernes forskning har den nødvendige kvalitet og forskningsmiljøerne den nødvendige volumen til, at skolerne kan opnå universitetsstatus.

ID: 1431

Nyeste forskning

Antal publikationer fordelt på år

Ingen data tilgængelig

Publikationer per art fordelt på år

Ingen data tilgængelig

Antal publikationer per sprog

Ingen data tilgængelig