Personoplysninger | Publikationer | Projekter | Aktiviteter
Flemming Tvede Hansen

Philip de Langes Allé 10

1435 København K

Danmark

Philip de Langes Allé 10, Bygning 68. Indgang C+D

1435 København K

Danmark

Danmark

Organisationer

Forskningsområde

I min forskning har jeg fokus på en praksisbaseret eksperimentel materialedreven tilgang til vidensproduktion, hvor det direkte samspil mellem form, materiale og teknologi danner omdrejningspunkt i et samspil med teoretisk refleksion. 

Mit forskningsfelt omhandler samspillet mellem det keramiske materiale og digital teknologi, og er inspireret af McCollough’s (1996) ide om, at der er en tæt forbindelse mellem digitalt arbejde og en kunsthåndværkerpraksis. Dette handler om at håndens og hjernens aktiviteter i forbindelse med digital teknologi kan være analog med praktiske aktiviteter, hvor tavs viden (Polanyi, 1966, 2009) er involveret. McCollough foreslår her, at digital teknologi burde udvikles langt mere ud fra designerens perspektiv for at anvende denne tavse viden.

Keramikerens tilgang handler i denne sammenhæng om at viden om et materiales kompleksitet alene kan erfares gennem den håndværkmæssige omgang og den direkte fysiske og taktile interaktion med materialet, - og at dette bidrager med en særlig måde at idéudvikle og formgive på. 

I min forskning ser jeg ligeledes digital teknologi som et materiale, som keramikeren kan benytte til at designe mulighedsrum ved hjælp af generative og dynamiske systemer, der kan undersøges interaktivt af keramikeren som med det keramiske materiale. Her kan keramikeren selv definere sit mulighedsrum, og dette adskiller sig derfor grundlæggende fra det keramiske materiales mulighedsrum. Der er her tale om interaktive systemer, hvor keramikeren kan interagere med det formål at indfange geometrier, der efterfølgende kan 3d printes direkte i keramik, eller indgå i et dynamisk samspil med klassiske keramiske teknikker. I interaktionen har jeg i mine eksperimenter særlig fokus på den direkte fysiske interaktion i real tid, og at kroppen er direkte involveret for at opnå det direkte intuitive aspekt og indflydelse på formgivningen. Det kan være lige fra keramikrens fysiske bevægelser med hænderne til lydinteraktion ved hjælp af stemmen.

Denne tilgang til brugen af digital teknologi er ikke begrænset til keramikeren, men kan ses som en særlig tilgang til digital formgivning indenfor praksisfelter, der peger på vigtigheden af at materialet er afspejlet i såvel designprocessen, som i det endelige produkt.

Se mere på: http://www.flemmingtvede.dk

ID: 1489