Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Rektor: Lene Dammand Lund
Pro-rektor: Svend Lawaetz

KADK er en højere videregående uddannelsesinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Den daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, bestyrelsen har fastsat. 

KADK har 3 hoveduddannelser: arkitektur, design og konservering fordelt på 7 institutter. 

Om KADK's forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed
På KADK mødes tre vidensfelter: videnskabelig forskning, kunstnerisk udvikling og den professionelle praksis, som tre forskellige måder at opdage, opfinde og skabe på. De tre felter spiller tæt sammen i uddannelserne og gør os i stand til at udvikle kandidater og viden, der både matcher erhvervet, og giver forskning i verdensklasse, banebrydende kunstnerisk formgivning og ny eksperimentel forståelse.

ID: 48190415

Nyeste forskning

Billede og tegning / Model og fysis

Publikation: FormidlingBidrag til bog/antologi

Svenn Eske Kristensen: Velfærdsarkitekten

Publikation: Forskning - peer reviewBog

Forord

Publikation: ForskningForord/efterskrift

Antal publikationer fordelt på år

Ingen data tilgængelig

Publikationer per art fordelt på år

Ingen data tilgængelig

Antal publikationer per sprog

Ingen data tilgængelig