Institut for Produktdesign

Ophørt. 01/07/2017. Overtaget af Institut for Bygningskunst og Design

Institutleder: Troels Degn Johansson
Institutkoordinator: Anne Mette Hagberg og Janne Jørgensen

Institut for Produktdesign er ramme for en række indbyrdes meget forskellige designfaglige udviklingsmiljøer, som besidder et vist slægtskab inden for produktdesignområdet: industriel design, beklædningsdesign, keramisk design, codesign og kunsthåndværk (glas og keramik).

På Institut for Produktdesign arbejder vi med design i bred forstand. Design skal kunne ramme hjertet og give dig lyst til at røre og handle – som menneske og som bruger og borger. For os handler design også om at invitere dig med i en dialog om, hvordan fremtiden skal se ud, og om hvordan vi håndterer samfundets store spørgsmål som affalds- og ressourceproblemet og fremtidens velfærd, transport mv. Vi lærer de studerende at blive gode formgivere med sans for funktion, oplevelse, etik og bæredygtighed, og vi lærer dem at lede designprocesser med fagfolk og med almindelige mennesker. Design skal kunne forføre og invitere os til at leve et bedre og mere meningsfyldt liv; men design skal også kunne stille spørgsmål, hjælpe os til at forstå verden og være med til at skabe et bedre samfund.

Instituttet har fire kandidatprogrammer og tre bachelorprogrammer samt tværgående undervisningsmoduler, herunder på KADKs ph.d.-skole.

Institut for Produktdesign er ramme for en række indbyrdes meget forskellige designfaglige udviklingsmiljøer. Der er tale om miljøer, som besidder et vist slægtskab inden for produktdesignområdet, Det handler bl.a. om codesign, industriel design, keramisk design, beklædningsdesign og kunsthåndværk (glas og keramik).

Instituttet ønsker at bidrage til den fortsatte udvikling af det moderne designbegrebDesignskolens miljø i Industriel Design har gennem årene udviklet et særligt fokus på forholdet mellem problem, metode og formgivning, f.eks. inden for robotteknologi, transport, hospitalsvæsnet mv., og dette miljø har ligeledes været drivende i udviklingen af standarder for problembaseret læring. Miljøet i Codesign har et særligt fokus på problem- og visionsudviklingen, hvor det ofte er relevant at inddrage en bred kreds af interessenter. Der er blevet arbejdet med væsentlige samfundsproblematikker som affaldsspørgsmålet og fremtidens krav til borgerservice. Produkters funktionalitet har været et udgangspunkt for den industrielle design; men i dag er spørgsmålet om funktionalitet udvidet betydeligt til også at omfatte kommunikative, emotionelle og identitetsmæssige aspekter.

Især Designskolens modeforskning har koncentreret sig om formgivningens kulturelle værdier, som de udvikles i samspillet mellem designere, producenter og markeder og besegles som kulturel skæbne i bestemte lokale sammenhænge som f.eks. kunstgenstande, luksusvarer, trendfænomener og velfærdsgoder. 

Skabelsen af kulturel værdi er et centralt tema for instituttet virksomhedsfelt gennem kurator- og udstillingsvirksomheden, f.eks. ved beklædningsmiljøets udstillings- og eventaktiviteter, codesigns eksperimenterende udstillinger, det keramiske miljøs udstillingsinitiativ, Copenhagen Ceramics, og frem for alt kunsthåndværkeruddannelsens glas- og keramikbiennaler på Bornholm, som nu er udviklet til en international institution på området.

Med miljøerne inden for navnligt beklædning, keramik og glas er instituttet endvidere ramme for den eksperimentelle og materialenære forskning i formgivning. Det keramiske miljø har været pionerer i forhold til at omdefinere værkstedet til et eksperimentelt forsknings- og udviklingsmiljø, som vi kalder SuperFormLab (link til værkstedsside). 

Læs mere på instituttets hjemmeside.

ID: 49041623

Nyeste forskning

Antal publikationer fordelt på år

Ingen data tilgængelig

Publikationer per art fordelt på år

Ingen data tilgængelig

Antal publikationer per sprog

Ingen data tilgængelig