Institut for Bygningskunst og Kultur

Institutleder: Arne Høi
Institutkoordinator: Dorthe Falkesen og Ursula Bundgaard

På institut for Bygningskunst og Kultur arbejder vi med arkitektur som et kulturelt fænomen med sociale, ideologiske, politiske, historiske og æstetiske aspekter. Vi arbejder med tegning og teori, med historisk og nutidig arkitektur, med teknologi og filosofi, med træmodeller og tankemodeller, med dørkarme og byplaner. Instituttet står for en arkitektur, hvor den lille detalje hænger sammen med det store samfundsprojekt.

Vi udbyder tre kandidatprogrammer og et bachelorprogram samt tværgående undervisningselementer inden for Arkitektskolen og KADK, herunder på KADK’s ph.d.-skole. Instituttet arbejder for en økonomisk selvbærende masteruddannelse inden for kulturarv.

Instituttes vision
Kulturer er komplekse og sammensatte størrelser, der kan karakteriseres ved de særlige måder, hvorpå sociale, ideologiske, politiske, historiske og æstetiske faktorer interagerer. Institut for Bygningskunst og Kultur er optaget af at undersøge, hvordan bygningskunsten udspringer af og samtidig med-skaber sådanne kulturer. Instituttet fokuserer i særlig grad på historiske bygningskulturer; på forestillingen om arkitektur som en kunstnerisk kultur; og på arkitekturens aktuelle politiske og ideologiske implikationer. Undersøgelserne er både af teoretisk og forskningsmæssig art og rummer forslagsstillelse, herunder kunstnerisk udviklingsarbejde.

Instituttets heterogene fokus i forhold til kulturbegrebet betragtes som væsentlig og produktiv. Det historiske blik holdes op mod aktuelle politiske dagsordener om f.eks. bæredygtighed; den kunstneriske tilgang konfronteres med en ideologikritik; og dansk kulturarv diskuteres i samme rum som aktuelle globale problemstillinger. Instituttet skal hermed bidrage med udviklingen af samfundsrelevante arkitektoniske dagordener og udgøre et akademisk førende forskningsmiljø i Danmark inden for arkitekturhistorie, arkitekturteori og kulturarv. 

Instituttet uddanner de studerende til at blive reflekterende praktikere, der kan omsætte komplekse sammenhænge til signifikante og fremadskuende arkitektoniske udsagn med respekt for den omgivende kultur. Kandidaterne skal kunne indgå i en traditionel arkitektfaglig praksis og i mere teoretiske og kunstneriske praksisformer. 

Læs mere på instituttets hjemmeside.

 

ID: 48190822

Nyeste forskning

Epifanier

Publikation: ForskningBidrag til bog/antologi

Peripheral Resistance

Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

Form Til Velfærd

Publikation: Forskning - peer reviewAntologi

Invisible Cities: Copenhagen

Publikation: ForskningNet-publikation

Forming Welfare

Publikation: Forskning - peer reviewAntologi

Antal publikationer fordelt på år

Ingen data tilgængelig

Publikationer per art fordelt på år

Ingen data tilgængelig

Antal publikationer per sprog

Ingen data tilgængelig