Institut for Bygningskunst og Design

Institutleder: Irene Alma Lønne
Institutkoordinator: Chanette Markussen og Nanna Kirstine Brøndsted

På Institut for Bygningskunst og Design arbejder vi i krydsfeltet mellem arkitektur og design, her uddanner vi både arkitekter og designere i et tværfagligt miljø. Når man bringer de to, tæt beslægtede uddannelser sammen, skabes der en synergi imellem helhed og detalje. Det handler bl.a. om bygningskunst, interiør, belysning, tekstiler og møbler. Vi arbejder med kvaliteten og detaljeringen i byggeriet og har fokus på helheden imellem en bygnings funktion og dens indre og ydre form. Vi uddanner også møbel-, tekstil- og lysdesignspecialister og vi arbejder med en materialenær tilgang til designprocessen, på instituttets specialværksteder og i tæt samarbejde med udvalgte virksomheder.

Vi har tre 4 kandidatprogrammer og 4 bachelorprogrammer samt tværgående undervisningselementer, herunder arkitektskolens IT undervisning og på KADK’s ph.d.-skole.

Institut for Bygningskunst og Design er et tværfagligt uddannelsesmiljø som på højeste niveau uddanner arkitekter og designere inden for bygningskunst, rum-, møbel-, lys og tekstildesign på baggrund af forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed, praksis og strategiske erhvervssamarbejder.

Vi er det dagsordensættende uddannelses- og forskningsmiljø i krydsfeltet imellem arkitektur og design. Vi uddanner designere og arkitekter der som fagspecialister kan indgå i tværfaglige, nationale og internationale samarbejder. Og arkitekter og designere der er entreprenante og der med indsigt i samfundets behov og i mødet med brugeren, kan være med til at sætte helt nye dagsordner inden for instituttets specialeområder. Vi arbejder med en materiale – og værkstedsnær tilgang til designprocessen, på instituttets specialværksteder og i tæt samarbejde med udvalgte virksomheder. Vi har stort fokus på IT og ny teknologi.

Der er et stort samfundsmæssigt behov for at uddanne arkitekter og designere, der kan være med til at arbejde med helheder og udvikle og kvalificere vores oplevelser af by- og landskabsrum, bygninger, rum, interiør, møbler, lys og tekstiler. Arkitekter og designere der som specialister kan specialisere sig dybt indenfor et fagområde og der kan arbejde på tværs i området mellem arkitektur og design, og i dette krydsfelt udforske, udvikle og formgive fremtidens offentlige rum, arbejdspladser, skoler, hospitaler, offentlige institutioner og private boliger mm.

Om instituttets to uddannelsesspor

Institut for Bygningskunst og Design tilbyder to uddannelsesspor som følger studieordningerne for hhv. arkitekturuddannelsen og designuddannelsen. Bacheloruddannelse i Bygningskunst og Design, Helhed og del er instituttets svar på en enhedsuddannelse i arkitektur tonet i forhold til instituttets emnefelt.

Bacheloruddannelsen i Design har tre individuelle spor: hhv. møbeldesign, rumdesign og tekstildesign. På kandidatdelen udbydes fire kandidatprogrammer: tre af programmerne har dobbeltspor og henvender sig til både arkitektstuderende og designstuderende. De tre er Møbel, Arkitektonisk Belysningsdesign, og det engelsksprogede program Spatial Design, Perception & Detail. Det fjerde kandidatprogram er et design-kandidatprogram i Tekstildesign. Endelig bidrager instituttet til den tværgående undervisning herunder arkitektskolens Tegne og IT undervisning, og undervisning som henvender sig til hele KADK, herunder KADK’s Ph.d.-skole.

Læs mere på instituttets hjemmeside.  

ID: 48758329

Nyeste forskning

About Appreciation and Care

Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til udstilling

Architectural fragments: (arbejdstitel)

Publikation: Forskning - peer reviewKonferenceabstrakt til konference

About Appreciation and Care

Publikation: ForskningBidrag til udstilling

Antal publikationer fordelt på år

Ingen data tilgængelig

Publikationer per art fordelt på år

Ingen data tilgængelig

Antal publikationer per sprog

Ingen data tilgængelig