Institut for Bygningskunst, By og Landskab

Institutleder: Katrine Lotz
Institutkoordinator: Ulla Agger

På Institut for Bygningskunst, By og Landskab arbejder vi med det store skala-spænd: Fra udformning af den lokale børneinstitution til planlægning af universitetsområder i vidensbyer. Fra indretning af et udstillingssted eller grønt område til strategi for en hel landsdels oplevelsesøkonomi. Fra den enkelte ældrebolig til udviklingen af en by med store befolkningsmæssige forskelligheder. Udfordringerne er alt fra global urbanisering, klimaforandringer og ressourceknaphed til øgede krav om mobilitet og fleksibilitet. Målet er højere livskvalitet og styrkelse af byens og samfundets sammenhæng og kulturelle selvforståelse. Helhedsløsninger til samfundets store spørgsmål.

Institut for Bygningskunst, By og Landskab udbyder tre kandidatprogrammer og et bachelorprogram samt tværgående undervisningselementer inden for Arkitektskolen og KADK, herunder på KADK’s ph.d.-skole. 

Instituttets faglige områder er bygningskunstens, byernes og kulturlandskabernes rumlige forandring og udvikling, aktuelt og historisk. Dette omfatter viden om, hvordan man kan fremstille kvalificerede forslag til bæredygtig bebyggelse, bosætninger, byer og landskaber der er informeret af relevant forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed. 

Instituttet ser det som sin hovedopgave at uddanne arkitekter, hvis kompetencer og viden har en meget høj relevans for, hvordan samfund verden over kan forstå og møde globaliseringens udfordringer, så de rumlige opbrud og forandringer bidrager til øget livskvalitet. Arkitekturens aktuelle vilkår og muligheder tæller bl.a. klimaforandringer, samfunds- og befolkningsmæssige forandringer, energi- og forsynings- og infrastrukturelle forhold. 

De tre kandidatprogrammer på instituttet er indbyrdes meget forskellige, men tager alle udgangspunkt i ’det store skalaspænd’, der rækker fra den enkelte bygningsdel i den lille skala og op til byens og landskabets store skalaer. F.eks. er formgivning af det enkelte rum og den enkelte bygningsdel opgaver i bygningskunstens lille skala. Udvikling af en kompleks bygningskunstnerisk og by-arkitektonisk helhed i forhold til de konkrete omgivelser kan man se som ’midter-skalaen’. Oplevelsesmæssig- og strategiske udvikling af byer, byrum, landskaber og regioner ligger i den helt store skala.

Typiske afsæt for studieprojekter er velfærdsbyens komplekse programmer, f.eks. beboelse, bygninger til uddannelse, kultur og sundhed, udformning af byrum, landskabsrum. Også energi- og infrastrukturelle anlæg kan være genstand for studieprojekter.

Læs mere på instituttets hjemmeside.

ID: 48190332

Nyeste forskning

Bygningen som landskab

Publikation: FormidlingBidrag til bog/antologi

Over Territories, Spaces, and Objects

Publikation: ForskningBidrag til udstilling

Dear Mayor...

Publikation: ForskningBidrag til udstilling

Drawings from Young-Old: Urban Utopias of an Aging Society

Publikation: ForskningBidrag til udstilling

Antal publikationer fordelt på år

Ingen data tilgængelig

Publikationer per art fordelt på år

Ingen data tilgængelig

Antal publikationer per sprog

Ingen data tilgængelig