Søg i hele KADK

CINARK - Center for Industriel Arkitektur

Centerleder: Anne Beim

Center for Industriel Arkitektur (CINARK) skal styrke skolens, uddannelsens og fagets forståelse og udnyttelse af det arkitektoniske potentiale, der ligger i det industrialiserede byggeri og i den design- og videnbaserede byggekomponentindustri. Vores ønske er fortsat at fastholde en åben, men også nuanceret kritisk diskussion af de faktorer, som sikrer de arkitektoniske muligheder i en industrialiseret kontekst.

Gennem en øget forsknings- og undervisningsindsats er det endvidere hensigten at samle og formidle aktuel viden på området og styrke dialogen mellem arkitekter og producenter (industri og udførende parter).

Temaer for centerets forskning og undervisning

  • de arkitektoniske muligheder for gennem højindustrielle metoder og materialer at udvikle de enkelte bygningsdele såvel som det samlede byggeri. 
  • arkitektens rolle i byggeriets nye proces-, organisations- og samarbejdsformer. 
  • arkitektfagligt fokus på de kvantitative og kvalitative fordele ved byggeindustriens serieproduktion, nye leveranceformer og øget kundetilpasning.

Afsæt
Dansk arkitektur og byggeindustri har behov for at udvikle konkrete strategier for hvordan det industrialiserede byggeris arkitektoniske potentiale kan nyttiggøres ud fra en bæredygtig optik. Dette med henblik på at, Danmark kan indtage en international styrkeposition inden for udvikling af moderne miljørigtig arkitektur med afsæt i en design- og videnbaseret byggekomponentindustri.

Opgave
CINARK udvikler, samler og koordinerer forsknings- og undervisningsaktiviteter som angår den industrielle arkitekturs tilblivelse med fokus på bæredygtige løsninger. Centret har således til opgave indkredse, formulere og revidere de særlige begreber, væsenstræk, metoder, processer og produkter som kendetegner en bæredygtig industriel arkitektur. Hensigten er at belyse såvel grundlæggende som aktuelle problemstilinger og udviklingspotentialer. Centret satser på et tæt samarbejde med byggeindustri og byggeerhverv.

Målsætning
Gennem øgede forsknings- og undervisningsaktiviteter vil CINARK styrke skolens, uddannelsens og fagets forståelse for og udnyttelse af det arkitektoniske potentiale, der ligger i industrialiseret byggeri og i en design og videnbaseret byggekomponentindustri. Et fokuspunkt er at udvikle byggeriet mod miljømæssigt mere ansvarlige løsninger. Dette omfatter nye organisationsformer i byggeindustrien, nye produktionsformer samt ny design af byggekomponenter. Det er endvidere hensigten at samle og formidle aktuel viden på området og styrke dialogen mellem arkitekter, producenter (industri og udførende parter) samt brugere (bygherrer og slutbrugere) af bæredygtig industriel arkitektur.

Forskning og Undervisning fokuserer på følgende temaer

  • Arkitektonisk udvikling af byggerier og bygningsdele gennem højindustrielle metoder og nye materialer.
  • Arkitektens rolle i byggeriets nye proces-, organinsations og samarbejdsformer.
  • Arkitektfagligt fokus på kvantitative, kvalitative og miljømæssige fordele ved byggeindustriens styrede og optimerede processer, serieproduktion, nye leveranceformer og øget kundetilpasning.

ID: 49325735

Nyeste forskning

Educating for integrated design at the Royal Academy of Fine Arts, School of Architecture, KADK

Publikation: Forskning - peer reviewKonferencebidrag i proceedings

Learning by Going: En fælles indsats

Publikation: FormidlingBidrag til bog/antologi

Maison du Peuple; Jean Prouvè: The Craft of Industrialized Construction

Publikation: Forskning - peer reviewBidrag til bog/antologi

Antal publikationer fordelt på år

Ingen data tilgængelig

Publikationer per art fordelt på år

Ingen data tilgængelig

Antal publikationer per sprog

Ingen data tilgængelig