Center for Teori og Metode

Ophørt. 31/08/2014.

Centerleder: Troels Degn Johansson

ID: 39555503

Nyeste forskning

Antal publikationer fordelt på år

Ingen data tilgængelig

Publikationer per art fordelt på år

Ingen data tilgængelig

Antal publikationer per sprog

Ingen data tilgængelig